VILKÅR & BETINGELSER

Senioravtaler.no - medlemsbetingelser

Hvem kan inngå avtale om medlemskap i Senioravtaler.no?
Alle som fyller 55 år det året de blir medlem eller er eldre enn 55 år. Dokumentasjon kan kreves ved registrering eller i etterkant. Dette for å sikre oss at medlemskravene blir oppfylt.

Hvordan oppnår du medlemsfordelene gjennom Senioravtaler.no?
Du oppnår medlemsfordelene gjennom Senioravtaler.no ved kjøp av varer og tjenester fra våre samarbeidspartnere. Medlemsfordelene kan kreve at man enten er innlogget på www.senioravtaler.no eller fremvisning av gyldig medlemskort utstedt av senioravtaler.no. Kortet kan bestilles her.

Generelle seniorrabatter
Vi forsøker til enhver tid å ha riktig informasjon i vår oversikt over rabatter. Senioravtaler.no kan ikke garantere for de enkelte oppføringene eller at det ikke forekommer feil, unøyaktigheter eller informasjon som ikke er komplett.

Overdragelse av avtalen med Senioravtaler.no
Medlemskap i Senioravtaler.no er personlig, og kan ikke overdras til andre. Senioravtaler.no kan overføre sine rettigheter og plikter overfor deg til et annet selskap.

Behandling av kundeinformasjon
Senioravtaler.no kan bruke opplysningene inntatt i innmeldingsskjemaet, samt informasjon om bruk av avtaler til å utarbeide statistikk på medlemsmassen. Medlemmer vil forbli anonyme. Denne statistikken kan igjen bli distribuert videre til samarbeidspartnere og andre aktører.

Alle opplysningene blir behandlet i henhold til lovverket og retningslinjer gitt av Datatilsynet. Senioravtaler.no behandler all personlig informasjon konfidensielt, og vi vil på ingen måte utlevere personlig informasjon til andre parter. Utsendelse av informasjon blir gjort i henhold til markedsføringsloven.

Senioravtaler.no forbeholder seg retten til å bruke personlig informasjon for å kunne ta kontakt med medlemmer angående deres medlemskap i Senioravtaler.no.

SMS
Senioravtaler.no sender medlemmene informasjon fra partnere via nyhetsbrev per post, elektroniske nyhetsbrev, SMS og MMS. Sms koster inntil kr 2,- per melding, maks 3.SMS i måneden, men er frivillig. Du kan reservere deg mot å få tilsendt informasjon. Ta kontakt med Senioravtaler.no på post@senioravtaler.no. Ønsker du ikke å motta sms kan du også sende STOPP tilbake til det nummeret du mottar meldinger fra.

Utlevering av kundeinformasjon
Informasjonen i innmeldingsskjemaet oppbevares hos Senioravtaler.no. Denne informasjonen blir ikke utlevert til tredjepart.

Oppsigelse av medlemskap
Ved mislighold, overdragelse av kortet til andre eller at det er gitt uriktige opplysninger i innmelding som gjør at kortinnehaver ikke kvalifiserer til medlemskapet, sies avtalen opp med umiddelbar virkning. Eventuelle kostnader vil ikke bli refundert.

Endringer 
Selskapet og samarbeidspartnerne kan endre medlemsbetingelser, herunder fordeler og rabatter i Senioravtaler.no.

Betaling
Tilgang til fordelsprogrammet er kostnadsfritt. Dersom du ønsker det fysiske kortet vårt koster dette 99,- pr. år for Basic kort  eller 299 pr. år. for Premium kort. Du kan være medlem uten å kjøpe medlemskort. For å benytte de fysiske avtalene trenger du ett medlemskort. Alle nettavtalene kan du benytte uten medlemskort, helt gratis, kun pengene du kjøper varer og produkter som du selv må betale for. 

Bruk av fordelsprogram
Senioravtaler.no har ingen rettslig ansvar angående forholdet mellom medlemmer i Senioravtaler.no og samarbeidspartnere til Senioravtaler.no.

Rettslig ansvar
Senioravtaler.no fraskriver seg ethvert rettslig ansvar som måtte oppstå i forbindelse med, eller som følge av bruk av fordelsprogrammet.

Økonomisk ansvar
Senioravtaler.no fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar som måtte oppstå i forbindelse med, eller som følge av bruk av fordelsprogrammet.

Opphavsrett
Ved bruk av denne tjenesten erkjenner du at opphavsretten til alt innhold på dette nettstedet - foruten eksterne bedrifters logoer og varemerker - tilhører Senioravtaler.no AS (918303324 MVA), om ikke annet er oppgitt. Det gis tillatelse til å lese og laste ned informasjon på dette nettstedet kun til personlig, ikke-forretningsmessig bruk. Informasjonen kan ikke endres, reproduseres eller mangfoldiggjøres. Dersom du ønsker å offentliggjøre innhold fra dette nettstedet for en gruppe, ber vi deg ta kontakt med Senioravtaler.no for tillatelse i forkant på post@senioravtaler.no.

Øvrig
Fakta- og prisopplysninger gis med reservasjon for eventuelle tekniske så vel som typografiske feil.