Registrering
Du er bare ett steg unna!


Din fødselsdato, i formatet dd.mm.åååå.Vilkår

Senioravtaler.no - medlemsbetingelser 

Hvem kan inngå avtale om medlemskap i Senioravtaler.no?
Alle som fyller 55 år det året de blir medlem eller er eldre enn 55 år. Dokumentasjon kan kreves ved registrering eller i etterkant. Dette for å sikre oss at medlemskravene blir oppfylt.

Hvordan oppnår du medlemsfordelene gjennom Senioravtaler.no?
Du oppnår medlemsfordelene gjennom Senioravtaler.no ved kjøp av varer og tjenester fra våre samarbeidspartnere. Medlemsfordelene kan kreve at man enten er innlogget på www.senioravtaler.no eller fremvisning av gyldig medlemskort utstedt av senioravtaler.no. Kortet kan bestilles her.

Generelle seniorrabatter
Vi forsøker til enhver tid å ha riktig informasjon i vår oversikt over rabatter. Senioravtaler.no kan ikke garantere for de enkelte oppføringene eller at det ikke forekommer feil, unøyaktigheter eller informasjon som ikke er komplett.

Overdragelse av avtalen med Senioravtaler.no
Medlemskap i Senioravtaler.no er personlig, og kan ikke overdras til andre. Senioravtaler.no kan overføre sine rettigheter og plikter overfor deg til et annet selskap.

Utlevering av kundeinformasjon
Informasjon i innmeldingsskjemaet oppbevares hos Senioravtaler.no. Denne informasjonen blir ikke utlevert til tredjepart.